Archive | October 2009

כמויות / בת שבע

korea_300x300כמויות’ נוצר בהשראת ‘ממותות’ ו ‘משה’ עבור אנסמבל בת-שבע. את התלבושות הססגוניות עיצבה רקפת לוי. בשפתו הייחודית פונה כאן נהרין לילדים ולנוער בגובה העיניים, מתוך הבנה שקהל זה יכול וראוי להכיל חומרים עם שכבות ורבדים ולהתעמק בעבודה בהנאה. נהרין מעניק לקהל זוויות חדשות להתבוננות על החוויה האישית של כל אחד ואחד, נותן כלים חדשים להשתמש בכח הדימיון ופונה למכנה המשותף הגבוה. כמויות הוא מופע מוקפד, לא מתחנף ולא מתפשר, רווי בהומור וקומוניקטיבי.

בעבודה זו שוב בודק אוהד נהרין, עם רקדני אנסמבל בת-שבע,  את יחסי הקהל-רקדנים, את מימד הזמן וחלל הבמה. נהרין מקרב את הרקדנים אל הקהל, עד שהם מתערבבים בו. בחלל אלטרנטיבי, כשהקהל יושב בריבוע ומקיף את זירת המחול מארבע צדדים – עולים הרקדנים מתוך הקהל וחוזרים ונבלעים בו. האווירה קסומה רוויית מתח ואינטימיות, המוסיקה שנעה מרוק יפני עם צליל מערבי ועד רגאי סוחפת, והרקדנים מציגים וירטואוזיות, הומור ונדיבות.

This entry was posted on October 24, 2009.