Archive | February 2011

המרכז לאופרה פרינג’

tango160x160המרכז לאופרה פרינג’, הממוקם במרכז תרבות מנדל שביפו, הינו גוף ייחודי וחדשני בנוף התרבות הישראלית.שעה שלצד כל גורמי הבמה המרכזיים בישראל קיימת ופועלת מסגרת יצירה ניסיונית (פרינג’) חיה ותוססת, נשאר תחום האופרה, ללא אלטרנטיבה, כאשר העשייה בתחום מתרכזת בעיקר בהעלאת אותן יצירות מוכרות מהרפרטואר העולמי ושימור דרכי הביצוע המסורתיות, אל מול אילו, הוקם המרכז לאופרת פרינג’.

ואכן – לפי מידת ההיענות והפניות למרכז, מצד אמנים – נראה שמסגרת כזאת הייתה חסרה. המרכז פותח את שעריו בפני יוצרים, מתחומי מוסיקה ויצירה שונים, שמעולם לא העזו להתנסות בתחום וכן מבקש לחקור ולהכשיר אמנים מבצעים שיבדקו את דרכי השירה והמשחק לאור התקדמות התרבות וקצב החיים העכשווי.

“כפי שקרה בצורה מופלאה כל כך למחול, אנו מבקשים ‘להוריד את האופרה מהאצבעות’ ולבדוק דרכים חדשות

הבא »
של פרשנות וביצוע לעולם הדרמה המושרת. כמרכז פרינג’, שצניעותו היא מקור עושרו, עלינו להתרכז בתוכן ובאמן עצמו ולהביא את הקהל לריגוש ולחוויה אישית ומשמעותית שהיא מעבר לקונבנציה ומסורת…”

This entry was posted on February 10, 2011.